GERARD SLUIJTER

De uitvaartdienst zal plaats vinden op woensdag 28 oktober 2015 te 10.00 uur in de RK kerk H. Johannes Onthoofding, aan de Kerkstraat te Nuland.

Gerard was lid van het Politie mannenkoor Oost-Brabant. Dit koor zal bij zijn uitvaartdienst zingen in de kerk.

Politiemannenkoor