WIM DRAAIJER

Wim heeft de laatste jaren van zijn werkzame leven van 1989 tot 2001 o.a. gewerkt als teamchef technische recherche in Midden- en West-Brabant en als coördinator Vreemdelingenzaken. In 2001 is Wim met vervroegd pensioen gegaan. In de ontvoeringszaak van Toos van de Valk (1982) was hij vertrouwenspersoon van de familie en heeft hij gedurende de gijzeling bij de familie in huis gewoond.

Bidprentje Wim Draaijer