Zij kwam in 2008 in dienst bij de politie. De laatste jaren werkte zij in de basispolitiezorg.

Ze had een grote voorliefde voor dieren. Dat uitte zich ook in haar werk bij de dierenpolitie, waar zij zich vol passie inzette voor het dierenwelzijn.

Op vrijdag 25 oktober a.s. is er om 14.00 uur een afscheidsbijeenkomst in Eindhoven.

Als u daarbij wilt zijn, neem dan contact op met Van der Stappen, Uitvaartverzorging, tel. 040-2861383.

Correspondentieadres :

Van der Stappen Uitvaartverzorging

t.a.v. de heer Fuchs

Postbus 85

5660 AB Geldrop