Vanuit zijn werkzaamheden bij de politie, voorheen taakaccenthouder Verkeer, kwam hij in aanraking met VVN Maasland. Door zijn gedrevenheid voor verkeersveiligheid, bleef hij ook na zijn pensionering, enthousiast bestuurslid van VVN-afdeling Maasland. Hij maakte ruim 20 jaar deel uit van het bestuur en is hier altijd een van de enthousiaste kartrekkers van geweest.