Wilma is als jonge vrouw bij de Gemeente politie in Tilburg begonnen.  Als je trouwde kreeg je in die tijd ontslag.

Later is Wilma  ingestroomd bij de Reservepolitie in Schijndel. Vervolgens een herintrederscursus.

In Vught na 1993 gewerkt als surveillant. Daarna is ze weer in Schijndel gaan werken.