Frits werkte van 1967 tot 1995 bij de politie en de meeste oudgedienden zullen
hem herinneren uit de tijd dat hij technisch rechercheur was bij de
rijkspolitie in het district 's-Hertogenbosch. Hij werkte daar vanaf
1972.

Frits Keser prentje