FRANK DONKERS

Op zondag 20 november 2022 is Frank Donkers (Hoofd administratie Brabant Zuid-oost) in de leeftijd van 72 jaar overleden.

RENÉ PONSEN

Op zaterdag 19 november 2022 is RenĂ© Ponsen (DRR-Generieke opsporing Den Bosch) in de leeftijd van 65 jaar overleden.

HENRY VALKENBURG

Op zaterdag 23 juli 2022 is Henry Valkenburg (Plv. Hoofd Bovenregionale Recherche Zuid) in de leeftijd van 69 jaar overleden.

BAS VAN THIEL

Op maandag 27 juni 2022 is Bas van Thiel (basisteam Maasland) in de leeftijd van 48 jaar overleden. Hij was vanwege een ziektetraject al bijna twee jaar thuis.Hij werkte al sinds het begin van zijn loopbaan in 2003 in Oss. Sinds enkele jaren deelde hij zijn werktijd bij de politie met het werk op het familiebedrijf van zijn broer.

HENK DE MAN & ELLY RIETDIJK.

Op maandag 27 juni 2022 zijn Henk de Man (groepscommandant Korps Rijkspolitie, Veldpolitie Boxtel) en zijn vrouw Elly Rietdijk, resp. in de leeftijd van 84 en 80 jaar overleden.

HERMAN BEVERS

Op donderdag 9 juni 2022 is Herman Bevers (Gemeentepolitie Uden) in de leeftijd van 86 jaar overleden.

AD VAN MEEL

Op maandag 6 juni 2022 is Ad van Meel (Korps Rijkspolitie verkeersgroep Eindhoven) in de leeftijd van 88 jaar overleden.

MANFRED VERBEET

Op 31 mei 2022 is Manfred Verbeet (Operationeel Expert bij Korpscheftaken en OVD-P in Peelland) in de leeftijd van 57 jaar overleden.