Stichting WEP

STICHTING WEP

Stichting WEP ontwikkelt zich thans, binnen het kader van publiek-private samenwerking, tot een koepelorganisatie voor de stichtingen en verenigingen van post-actieve politiemensen. Vanuit deze rol wil de stichting het functioneren van de lokale organisaties ondersteunen en stimuleren. Uiteraard in nauwe samenspraak en samenwerking met de leiding van de Nationale politie. Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelen via hun nieuwsbrief. Aanmelden kan via deze link.

BIJEENKOMST STICHTING WAARDERING ERKENNING POLITIE

Op 7 mei 2015 was voorzitter Toon Strik aanwezig bij een ontmoeting op uitnodiging van de Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) in Doorn. Deze Stichting wordt gefinancierd door het Vfonds, het nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg. Het WEP zet zich in voor het bestendigen en vergroten van het gevoel van erkenning en waardering van politiemensen en oud-politiemensen. Doel is het bevorderen van zelfredzaamheid en het ondersteunen van nog in actieve dienst zijnde politiemensen en gepensioneerden. De uitnodiging voor deze bijeenkomst was gericht aan alle organisaties, verenigingen en “clubs” van postactieven, die bij de Stichting bekend zijn). In totaal waren er veertien vertegenwoordigers van deze “seniorenclubs” aanwezig, die met elkaar zo’n achtduizend voormalige politiemedewerkers vertegenwoordigen.
Bevoorrechte positie

Na de opening werd een korte inventarisatie gehouden op welke wijze deze seniorenclubs worden gefinancierd en ondersteuning ondervinden vanuit de nieuw gevormde Eenheden van politie. Hierbij werd duidelijk dat er landelijk enorme verschillen bestaan voor wat betreft het faciliteren van deze seniorenclubs. Afgezet tegen de rest van Nederland mogen we vaststellen dat wij met de vereniging ExCops van de Eenheid Oost-Brabant ons in een bevoorrechte positie bevinden. Zowel voor wat betreft de erkenning en waardering die we mogen ondervinden alsmede de financiering en facilitering. Bovendien wordt er door de Eenheid Oost-Brabant twee keer jaar een bijeenkomst georganiseerd waarvoor alle postactieven worden uitgenodigd.
Werkgroep.

Voorts werd een presentatie gegeven over de doelstelling van het WEP en welke ondersteuning zij kunnen geven bij initiatieven voor en door de postactieven. Verder werd gesproken over hoe de organisaties/verenigingen/clubs met elkaar kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat de ondersteuning (ook financieel) in de toekomst zeker gesteld kan worden. Staande de vergadering werd een werkgroep geformeerd die een plan van aanpak gaat voorstellen om te komen tot een eenduidig beleid voor senioren bij de Nederlandse Politie. Deze voorstellen worden in het najaar aangeleverd, aldus de toezegging.