Politieharmonie Oost-Brabant

WELKOM BIJ POLITIEHARMONIE OOST-BRABANT

In 1994 werd de Politiemuziekvereniging Brabant Zuid-Oost opgericht. Musicerende politiemensen uit de destijds twee samengevoegde korpsen ( de rijkspolitie en de gemeentepolitie) vormden samen één nieuwe muziekvereniging, Politie Muziekvereniging Brabant Zuid-Oost. Zij verzorgt de muzikale omlijsting bij officiële gelegenheden zoals jubilea, openingen en politie-evenementen. Daarnaast treedt de vereniging op voor charitatieve instellingen. In 2013 bestond deze vereniging 65 jaar.

Met het oog op de vorming van de Nationale Politie en de aanstaande reorganisatie werd de naam in 2013 veranderd in POLITIEHARMONIE OOST-BRABANT. De politieharmonie telt ruim vijftig leden. Een groot deel van de vereniging bestaat uit politiemensen uit de eenheid Oost-Brabant (Eindhoven en 's Hertogenbosch) die in hun vrije tijd musiceren. Ze krijgen echter ondersteuning van enkele kundige musici uit harmonie- en fanfareorkesten uit de regio. Zonder hun belangeloze muzikale ondersteuning zou een harmonie als deze niet kunnen bestaan.

KIJK OP HUN EIGEN WEBSITE