UITREIKING MOBILISATIE OORLOGSKRUIS EN DRAAGINSIGNE

Tekst en foto’s: Peter van de Wal

Geheel onverwacht, want niemand wist natuurlijk van elkaar dat ze zich hadden opgegeven, troffen we elkaar in Ypenburg:
André Oud, Chris Cornelissen, David Denkers, Peter van de Wal en John Branderhorst. De zoon van John Branderhorst (Bosnië veteraan) mocht de versierselen namens zijn opa in ontvangst nemen.

Mevr Denkers Ans van de Wal 
De echtgenotes van David Denkers en Peter van de Wal ontvingen die versierselen voor hun vader.

Het was een perfect georganiseerde bijeenkomst. Na een warm welkom en een uitgebreide lunch werden we met bussen naar het voormalig vliegveld Ypenburg gebracht. Ruim 750 aanwezigen, waaronder vijf hoogbejaarde veteranen die in de meidagen van 1940 hadden deelgenomen aan de gevechten in Ypenburg. Maar liefst 250 militairen uit verschillende takken van het leger, vormden de erewacht. Tijdens de herdenkingen droegen schoolkinderen de foto’s van alle militairen die tijdens de oorlogshandelingen in Ypenburg waren gesneuveld. Dit maakte behoorlijk wat indruk omdat de militairen daardoor een gezicht kregen. Sprekers warenonder andere de burgemeester van Den Haag en een generaal van de KMAR.

Caspar Branderhorst Chris Cornelissen Andre Oud

De uitreiking van de versierselen werd persoonlijk gemaakt door over de betrokkene iets persoonlijks te vertellen zoals waar hij had gediend en, indien het een verzetsman was geweest, in het kort iets over zijn activiteiten. Dat was zorgvuldig voorbereid.

Voor Peter van de Wal had de mail van destijds een ander verloop dan verwacht. Hij had de aanvraag voor het Mobilisatie Oorlogskruis ingediend voor zijn schoonvader maar dat kruis bleek al eerder te zijn uitgereikt en lag al jaren in Australië bij zijn zwager. Moos, de adjudant van defensie die alles regelde, had dit ontdekt. Hij stuurde de dienststaat van betrokkene op met de opmerking dat hij bij de Binnenlandse Strijdkrachten had gediend en dat hij dus in aanmerking kwam voor het draaginsigne met oorkonde daarvan.

Peter stelde een onderzoek in naar dat verleden en kwam tot de ontdekking dat zijn schoonvader een zeer actieve rol had gespeeld in het verzet rond Veghel en later aan het front aan de Waal in Wamel waar ontzettend hard is gevochten. Het (nog steeds) snuffelen in diverse archieven, gesprekken met mensen die hem hebben meegemaakt in die periode, het lezen van enkele boeken waarin over hem wordt geschreven en waarin hij is afgebeeld, maakte dat er heel veel informatie aan het licht kwam waar zelfs zijn kinderen geen weet van hadden. Dat levert steeds meer stof op voor een boek voor de familie. Het was een bijzonder mooie dag die afgesloten werd door een fly-by door twee oldtimer vliegtuigen.

Een dag met mooie en warme emoties met heel veel dank voor al degenen die hieraan een bijdrage hebben geleverd.