Musea Dovenonderwijs en 't Brabants Leven

MUSEABEZOEK: INFORMATIEF EN LEERZAAM

om sprakeloos van te worden…

Tekst: Jaap Heerschop
Foto’s: Henk Schuurmans en Jaap Heerschop

In Den Dungen werden we ontvangen door Jo van der Heijden, eigenaar en tevens gids van het museum. Na een voortreffelijke kop koffie begon de rondleiding door de diverse schuren en optrekjes. Er was een groot aantal ambachten van weleer tentoongesteld met de gebruikelijke gereedschappen. Onder meer een klompenmakerij, een smidse, een fietsenmaker, een vatenmakerij, een ‘supermarkt’, te veel om op te noemen. Sprakeloos waren wij van alles wat te zien was. En sprakeloos waren we ook, want er was geen speld te krijgen tussen de stortvloed van woorden en uitleg van onze gids Jo. De stortvloed werd steevast beëindigd met de vraag of er nog vragen waren...

Na een twee uur durende rondgang stond er een voortreffelijke Brabantse koffietafel klaar. Vervolgens togen we richting Sint-Michielsgestel naar het museum voor dovenonderwijs van Kentalis. Piet Borneman, ruim dertig jaar hoofdverpleegkundige bij Kentalis en voorgangers en initiatiefnemer/ conservator van het Museum voor Dovenonderwijs, zorgde voor een hartelijke ontvangst. Piet verzorgde de rondgang door het oude gebouw en het terrein. Ook hier was de informatie dusdanig dat wij nu met andere ogen kijken naar dit instituut en het daar gegeven onderwijs aan doven en doven met een bijkomende handicap. En let wel: de uitdrukking ‘doofstom’ mag niet meer gebruikt worden.
Tijdens de rondgang werd zeer uitgebreid uitleg gegeven over het ontstaan van het onderwijs. Onderwijs in/met handgebaren, geluid, liplezen, enzovoorts. En uiteraard de manier van lesgeven toen en nu met daarbij behorende apparatuur. We bekeken het gebouw en er volgde uitleg over de muurschilderingen, glas in loodramen van de twee kapellen en de afzonderlijke gedeelten. Want, zoals wellicht bekend, in de oude tijd was het samenzijn van jongens en meisjes uit den boze. Dus gescheiden afdelingen en opleidingen, de docenten waren zusters en broeders. Ook werd ingegaan op de geschiedenis van het gebouw, zelfs waarbij de oprichting en stichting van het gebouw aan de orde kwamen, en ook de oorlogstijd niet vergeten werd. Al met al een zeer leerzame en interessante dag die voor ons pas na vijven eindigde.

foto 1 brabantse musea

foto 2 brabantse musea

foto 3 brabantse musea