KILDONKSE MOLEN

(onderaan meer foto's)

P1220030

We kregen een uiteenzetting van de historie van de molen, de bezichtiging van de geheel gerestaureerde molen en na de middag een wandeling door het prachtige natuurgebied. Een zeer geslaagde dag.

Om 10.30 uur zaten we onder een heerlijk zonnetje op het terras van de molen en werden we welkom geheten met een heerlijk kopje koffie/thee met gebak (Kilsdonkse molenkoek). Daarna gaf Willy een boeiende uiteenzetting van de geschiedenis van de molen die teruggaat tot de Middeleeuwen. Alle wetenswaardigheden van de molen kwamen aan bod onder andere de aan- en afvoer van het water, de verschillende eigenaren, de brand en de herbouw van de molen. Ook het plan van aanpak en de algehele restauratie van de molen passeerden de revue. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar vele sponsoren (Europese gelden (Ceres), Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant, Loterijgelden en diverse plaatselijke ondernemers) maakten het mogelijk de geruïneerde restanten van de molen prachtig te restaureren, de realisatie was in mei 2009. Daarna volgde de realisatie van een prachtig bezoekerscentrum.

Na de uiteenzetting volgde een bezichtiging van de molen met uitleg hoe men graan maalt en olie slaat. Na afloop kreeg Willy een dankbaar applaus van de aanwezigen. Daarna werden wij getrakteerd op een voortreffelijke lunch (soep, lekkere broodjes, koffie, thee en melk). Na afloop van de lunch stond een wandeling op het programma door de natuur onder leiding van een IVN-gids. Een prachtige tocht door het beekdallandschap waarin de natuur een nieuwe kans krijgt ter verdere ontwikkeling. Een mooie wandeling langs de waterloop de AA en via het voetveer richting Kasteel Zwanenberg terug naar de molen. Met dank aan de IVN-gids. Rond half drie waren we terug en onder het genot van een drankje werd vermoeid maar voldaan teruggekeken op deze dag. Met dank aan alle vrijwilligers van de Kilsdonkse Molen.

Fotograaf Cor van der Waal en organisator Ton Spierings.

 

P1220033

 

P1220034

P1220035

P1220043

P1220045

P1220046

P1220047

P1220048

P1220049

 

P1220054

P1220055

P1220064

P1220066

P1220067

P1220073

 

P1220082

P1220083